| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ABCINTERNET AS20934

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20934
as-name:    ABCINTERNET
org:      ORG-PSCM2-RIPE
import:     from AS13249 accept ANY
import:     from AS34814 action pref=600; accept ANY
import:     from AS44495 accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-Maket
export:     to AS13249 announce AS44495
export:     to AS44495 announce AS-Maket
export:     to AS34814 announce AS-Maket
export:     to AS34814 announce AS44495
admin-c:    KO1775-RIPE
tech-c:     KO1775-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Maket-ISP-MNT
created:    2010-08-30T09:45:42Z
last-modified: 2020-11-16T17:57:26Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LA1098-RIPE

organisation:  ORG-PSCM2-RIPE
org-name:    PE Service center Maket
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Moskovskiy block 12/3
address:    Slavutich, Ukraine, 07101
abuse-c:    AA32838-RIPE
mnt-ref:    Maket-ISP-MNT
mnt-by:     Maket-ISP-MNT
created:    2017-11-20T14:52:12Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kochnev Oleg
address:    Ukraine, Slavutich, Moskovskiy kvarnal 12/3
phone:     +380504729427
nic-hdl:    KO1775-RIPE
mnt-by:     Maket-ISP-MNT
created:    2017-11-20T11:02:56Z
last-modified: 2017-11-20T11:02:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]