| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIG-ST AS20932

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20932
org:      ORG-TS3-RIPE
as-name:    SIG-ST
descr:     Service Telecom
remarks:
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
import:     from AS174 action pref=80; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=80; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=80; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-SIG-TELECOM
export:     to AS1299 announce AS-SIG-TELECOM
export:     to AS3356 announce AS-SIG-TELECOM
remarks:
remarks:
remarks:    UPSTREAMS IPV6
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=80; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-SIG-TELECOM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-SIG-TELECOM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-SIG-TELECOM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-SIG-TELECOM-V6
remarks:
remarks:
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
import:     from AS15361 action pref=300; accept AS15361
export:     to AS15361 announce ANY
import:     from AS16114 action pref=300; accept AS16114
export:     to AS16114 announce ANY
import:     from AS21217 action pref=300; accept AS-SAFEHOST
export:     to AS21217 announce ANY
import:     from AS28749 action pref=300; accept AS28749
export:     to AS28749 announce ANY
import:     from AS28916 action pref=300; accept AS28916
export:     to AS28916 announce ANY
import:     from AS35040 action pref=300; accept AS35040
export:     to AS35040 announce ANY
import:     from AS39381 action pref=300; accept AS39381
export:     to AS39381 announce ANY
import:     from AS41623 action pref=300; accept AS41623
export:     to AS41623 announce ANY
import:     from AS212920 action pref=300; accept AS212920
export:     to AS212920 announce ANY
import:     from AS60901 action pref=300; accept AS60901
export:     to AS60901 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    CUSTOMERS V6
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39381 action pref=300; accept AS39381
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39381 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21217 action pref=300; accept AS-SAFEHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21217 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    PRIVATE PEERINGS & PARTIAL PEERING
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
import:     from AS20932:AS-PEERING accept AS20932:AS-SET:PeerAS
export:     to AS20932:AS-PEERING announce AS-SIG-TELECOM
remarks:
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    IPv4 Macro's
remarks:
remarks:    AS-SIG-TELECOM Set for AS20932
remarks:    AS-SIG-TELECOM-CUST Set for Customers
remarks:
remarks:    IPv6 Macro's
remarks:
remarks:    AS-SIG-TELECOM-V6 Set for AS20932
remarks:    AS-SIG-TELECOM-V6-CUST Set for Customers v6
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Peering at Equinix Zurich (https://ix.equinix.com)
remarks:    Peering at CIXP (http://www.cixp.ch)
remarks:    Peering at NL-IX (http://www.nl-ix.net)
remarks:    Peering at AMS-IX (http://www.ams-ix.net)
remarks:    Peering at DE-CIX (http://www.de-cix.net)
remarks:    Peering at SwissIX (http://www.swissix.ch)
remarks:    Peering policy: Open
remarks:
remarks:    =======================================================================
remarks:
remarks:    Communities inbound marking:
remarks:
remarks:    Community Notes
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    20932:1011 Level3 AS3356 routes
remarks:    20932:1012 Cogent AS174 routes
remarks:    20932:1021 Telia AS1299 routes
remarks:    20932:2011 CIXP routes
remarks:    20932:2021 SwissIX routes
remarks:    20932:2022 Equinix ZH routes
remarks:    20932:2031 AMS-IX routes
remarks:    20932:2032 NL-IX routes
remarks:    20932:2041 DE-CIX routes
remarks:
remarks:    Communities accepted from customers:
remarks:
remarks:    Community Notes
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    174:9 Do not announce to Cogent AS174
remarks:    174:1 Prepend 1x to Cogent AS174
remarks:    174:2 Prepend 2x to Cogent AS174
remarks:    174:3 Prepend 3x to Cogent AS174
remarks:    1299:9 Do not announce to Telia AS1299
remarks:    1299:1 Prepend 1x to Telia AS1299
remarks:    1299:2 Prepend 2x to Telia AS1299
remarks:    1299:3 Prepend 3x to Telia AS1299
remarks:    3356:9 Do not announce to Level3 AS3356
remarks:    3356:1 Prepend 1x to Level3 AS3356
remarks:    3356:2 Prepend 2x to Level3 AS3356
remarks:    3356:3 Prepend 3x to Level3 AS3356
remarks:    65001:9 Do not announce to any transit
remarks:    65001:1 Prepend 1x to all transit
remarks:    65001:2 Prepend 2x to all transit
remarks:    65001:3 Prepend 3x to all transit
remarks:    65002:9000 Do not announce to any peering
remarks:    65002:9011 Do not announce to CIXP peers
remarks:    65002:9021 Do not announce to Swiss-IX peers
remarks:    65002:9022 Do not announce to Equinix ZH peers
remarks:    65002:9031 Do not announce to AMS-IX peers
remarks:    65002:9032 Do not announce to NL-IX peers
remarks:    65002:9041 Do not announce to DE-CIX peers
remarks:
remarks:    =======================================================================
admin-c:    SIGT1-RIPE
tech-c:     SIGT1-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIG-TELECOM-MNT
created:    2003-07-21T14:15:21Z
last-modified: 2022-07-27T07:06:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS3-RIPE
org-name:    Services Industriels de Geneve
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Chemin de Chateau-Bloch 2
address:    1219
address:    Le Lignon
address:    SWITZERLAND
phone:     +41800241241
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIG-TELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIG-TELECOM-MNT
tech-c:     SIGT1-RIPE
admin-c:    CJO3-RIPE
admin-c:    SIGT1-RIPE
admin-c:    OP51207-RIPE
abuse-c:    AS30411-RIPE
created:    2004-04-17T11:03:25Z
last-modified: 2022-07-19T10:06:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIG - Service Telecom
address:    Services Industriels de Geneve
address:    Chemin du Chateau Bloch 2
address:    1219 Le Lignon
address:    Switzerland
tech-c:     CJO3-RIPE
admin-c:    OP51207-RIPE
tech-c:     OP51207-RIPE
tech-c:     FJ1508-RIPE
nic-hdl:    SIGT1-RIPE
mnt-by:     SIG-TELECOM-MNT
created:    2011-10-21T08:52:06Z
last-modified: 2021-08-24T16:28:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]