| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VERITA_NETWORKS AS209311

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209311
as-name:    VERITA_NETWORKS
org:      ORG-VNSL2-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    - TRANSITO
remarks:    ----------------------------------------------------------
import:     from AS13287 accept ANY
export:     to AS13287 announce AS-VTNKS
import:     from AS207906 accept ANY
export:     to AS207906 announce AS-VTNKS
import:     from AS60134 accept ANY
export:     to AS60134 announce AS-VTNKS
import:     from AS42229 accept ANY
export:     to AS42229 announce AS-VTNKS
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-VTNKS
admin-c:    JCM428-RIPE
tech-c:     JCM428-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-es-veritanet-1-MNT
created:    2022-01-28T11:08:15Z
last-modified: 2022-12-28T05:32:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VNSL2-RIPE
org-name:    VERITA NETWORKS SOCIEDAD LIMITADA
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ DOCTOR FLEMING 145, B4, E2, 4E
address:    12560
address:    BENICASSIM
address:    SPAIN
phone:     +34717705653
admin-c:    JCM428-RIPE
tech-c:     JCM428-RIPE
abuse-c:    AR67413-RIPE
mnt-ref:    lir-es-veritanet-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-es-veritanet-1-MNT
created:    2022-01-27T10:42:49Z
last-modified: 2022-01-27T10:42:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Jorge Castellet Marques
address:    SPAIN
address:    BENICASSIM
address:    12560
address:    C/ DOCTOR FLEMING 145, B4, E2, 4E
phone:     +34717705653
nic-hdl:    JCM428-RIPE
mnt-by:     lir-es-veritanet-1-MNT
created:    2022-01-27T10:42:48Z
last-modified: 2022-01-27T10:42:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]