| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VITOX-TELECOM AS209299

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209299
as-name:    VITOX-TELECOM
descr:     VITOX TELECOM
descr:     NETHERLANDS ICELAND ROMANIA EUROPE
org:      ORG-VTX1-RIPE
sponsoring-org: ORG-EO45-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS209299
import:     from AS24875 accept ANY
export:     to AS24875 announce AS209299
admin-c:    VTX2-RIPE
tech-c:     VTX2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VITOX-MNT
created:    2019-03-01T12:49:51Z
last-modified: 2019-03-02T04:51:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VTX1-RIPE
org-name:    VITOX TELECOM
org-type:    OTHER
address:    De Pirk 15, Vaassen, Gelderland, Netherlands
address:    Zip Code 8171 CA
geoloc:     52.6921234 6.1937187
abuse-c:    VTX2-RIPE
mnt-ref:    VITOX-MNT
mnt-by:     VITOX-MNT
created:    2019-02-27T13:42:38Z
last-modified: 2020-02-22T17:19:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VITOX Hostmaster
address:    De Pirk 15, Vaassen, Gelderland, Netherlands
address:    Zip Code 8171 CA
abuse-mailbox: abuse@vitox.eu
nic-hdl:    VTX2-RIPE
mnt-by:     VITOX-MNT
created:    2019-02-27T13:41:10Z
last-modified: 2020-02-24T07:57:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]