| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  hadbaa AS209253

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209253
as-name:    hadbaa
org:      ORG-AGL32-RIPE
import:     from AS200697 accept ANY
export:     to AS200697 announce AS209253
import:     from AS203735 accept ANY
export:     to AS203735 announce AS209253
admin-c:    AR51324-RIPE
tech-c:     AR51324-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-iq-alhadbaa-1
created:    2019-03-11T15:08:33Z
last-modified: 2019-03-11T15:08:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AGL32-RIPE
org-name:    Alhadbaa Group LLC
org-type:    LIR
address:    ankawa main street
address:    00964
address:    Erbil
address:    IRAQ
admin-c:    AR51324-RIPE
tech-c:     AR51324-RIPE
abuse-c:    AR51325-RIPE
mnt-ref:    mnt-iq-alhadbaa-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-alhadbaa-1
created:    2019-03-08T09:44:15Z
last-modified: 2019-03-08T09:44:16Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +9647701716957

person:     Ali Radeef
address:    ankawa main street
address:    00964
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647701716957
nic-hdl:    AR51324-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-alhadbaa-1
created:    2019-03-08T09:44:14Z
last-modified: 2019-03-08T09:44:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]