| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  quickhostuk AS209243

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209243
as-name:    quickhostuk
org:      ORG-QL177-RIPE
import:     from AS212175 accept ANY
export:     to AS212175 announce AS-QUICKHOSTUK
admin-c:    AA39025-RIPE
tech-c:     AA39025-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-quickhost-1-MNT
created:    2022-01-31T16:02:16Z
last-modified: 2023-06-01T15:05:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QL177-RIPE
org-name:    QuickHostUK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    483 Green Lanes
address:    N13 4B
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 02080810255
admin-c:    AA39025-RIPE
tech-c:     AA39025-RIPE
abuse-c:    AR67189-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-quickhost-1-MNT
mnt-ref:    A2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-quickhost-1-MNT
created:    2022-01-05T10:58:30Z
last-modified: 2022-09-06T10:37:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      admin
address:    UNITED KINGDOM
address:    London
address:    N13 4B
address:    483 Green Lanes
phone:     +44 02080810255
nic-hdl:    AA39025-RIPE
mnt-by:     lir-uk-quickhost-1-MNT
created:    2022-01-05T10:58:29Z
last-modified: 2022-01-05T10:58:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]