| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.169.3 (lg) / ec2-44-200-169-3.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a903::2cc8:a903 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  fibercli AS209235

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209235
as-name:    fibercli
org:      ORG-FPEI1-RIPE
import:     from AS35699 accept ANY
export:     to AS35699 announce AS209235
import:     from AS202349 accept ANY
export:     to AS33932 announce AS209235
export:     to AS202349 announce AS209235
import:     from AS48793 accept ANY
export:     to AS48793 announce AS209235
export:     to AS202513 announce AS209235
import:     from AS202513 accept ANY
admin-c:    JR9749-RIPE
tech-c:     JR9749-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-fibercli-1
created:    2019-03-13T15:42:53Z
last-modified: 2021-04-15T12:48:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FPEI1-RIPE
org-name:    Fibercli Proyectos e Innovacion S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/Doctor Castelo 44
address:    28009
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34911880366
admin-c:    JR9749-RIPE
tech-c:     JR9749-RIPE
tech-c:     FPEI1-RIPE
abuse-c:    AR51356-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-fibercli-1
mnt-ref:    COPROSYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-fibercli-1
created:    2019-03-11T14:33:12Z
last-modified: 2022-08-24T17:56:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jose Roman
address:    Avenida de los Gremios 35
address:    45200
address:    Illescas
address:    SPAIN
phone:     +34652241431
nic-hdl:    JR9749-RIPE
mnt-by:     mnt-es-fibercli-1
created:    2019-03-11T14:33:11Z
last-modified: 2019-03-11T14:33:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]