| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IDGRUP-AS AS209190

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209190
as-name:    IDGRUP-AS
org:      ORG-IT2-RIPE
import:     from AS12479 accept ANY
export:     to AS12479 announce AS209190
import:     from AS35699 accept ANY
export:     to AS35699 announce AS209190
admin-c:    SC6546-RIPE
tech-c:     SC6546-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IBERNET-MNT
created:    2019-03-21T14:09:42Z
last-modified: 2019-05-29T14:17:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IT2-RIPE
org-name:    ID GRUP,S.A.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Montserrat Roig, 38-40. Poligon Pedrosa
address:    08908
address:    Hospitalet del Llobregat
address:    SPAIN
phone:     +34933933991
fax-no:     +34932052033
abuse-c:    AR13845-RIPE
admin-c:    SA4002-RIPE
admin-c:    SC6546-RIPE
admin-c:    AA3170-RIPE
mnt-ref:    IBERNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IBERNET-MNT
created:    2004-04-17T11:17:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:07:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Sole Perez
address:    Montserrat Roig, 38-40. Poligon Pedrosa - 08908 - Hospitalet del Llobregat - Spain
phone:     +34933933991
fax-no:     +34932052033
nic-hdl:    SC6546-RIPE
mnt-by:     IBERNET-MNT
created:    2007-01-10T17:12:23Z
last-modified: 2018-06-01T07:13:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]