| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  onehostplanet AS209155

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209155
as-name:    onehostplanet
org:      ORG-OS264-RIPE
import:     from AS31685 accept ANY
export:     to AS31685 announce AS209155
import:     from AS61297 accept ANY
export:     to AS61297 announce AS209155
import:     from AS31229 accept ANY
export:     to AS31229 announce AS209155
export:     to AS31210 announce AS209155
export:     to AS59613 announce AS209155
import:     from AS59613 accept ANY
export:     to AS15895 announce AS209155
import:     from AS15895 accept ANY
admin-c:    ID2534-RIPE
tech-c:     DB24536-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-cz-onehostplanet-1
created:    2019-03-27T13:17:48Z
last-modified: 2023-09-27T15:43:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS264-RIPE
org-name:    Onehostplanet s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Dragomanova street 44A, 6
address:    02068
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380969898888
admin-c:    ID2534-RIPE
tech-c:     DB24536-RIPE
abuse-c:    AR51698-RIPE
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-ref:    mnt-cz-onehostplanet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cz-onehostplanet-1
created:    2019-03-26T10:53:42Z
last-modified: 2024-05-06T17:42:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Boiko
address:    Dragomanova street 44A, 6
address:    02068
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380969898888
nic-hdl:    DB24536-RIPE
mnt-by:     mnt-cz-onehostplanet-1
created:    2019-03-26T10:53:41Z
last-modified: 2019-03-26T10:53:42Z
source:     RIPE

person:     Ivan Didenko
address:    Dragomanova street 44A, 6
address:    02068
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380969898888
nic-hdl:    ID2534-RIPE
mnt-by:     mnt-cz-onehostplanet-1
created:    2019-03-26T10:53:41Z
last-modified: 2019-03-26T10:53:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]