| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HUNDRED-PERCENT-IT AS20915

as-block:    AS20859 - AS20927
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20915
org:      ORG-PI9-RIPE
as-name:    HUNDRED-PERCENT-IT
import:     from AS3549 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-100PERCENT
import:     from AS286 action pref=100; accept ANY
export:     to AS286 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6461 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-100PERCENT
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-100PERCENT
import:     from AS20976 action pref=100; accept AS-DOMAINMASTER
export:     to AS20976 announce AS-100PERCENT
import:     from AS21238 action pref=100; accept AS21238
export:     to AS21238 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8468 action pref=100; accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 announce AS-100PERCENT
import:     from AS16353 action pref=100; accept AS-MERULA
export:     to AS16353 announce AS-100PERCENT
import:     from AS12621 action pref=100; accept AS-ONEANET
export:     to AS12621 announce AS-100PERCENT
import:     from AS9057 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9057 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6770 action pref=100; accept AS-AEXIOMUS-P-LIPEX
export:     to AS6770 announce AS-100PERCENT
import:     from AS20834 action pref=100; accept AS-CALADAN
export:     to AS20834 announce AS-100PERCENT
import:     from AS9191 action pref=100; accept AS-NEWNET
export:     to AS9191 announce AS-100PERCENT
import:     from AS5597 action pref=100; accept AS-INTENSIVE
export:     to AS5597 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6067 action pref=100; accept AS-ONYX
export:     to AS6067 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6728 action pref=100; accept AS-NILDRAM
export:     to AS6728 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8366 action pref=100; accept AS-TELENOR
export:     to AS8366 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8419 action pref=100; accept AS-HOTCHILLI
export:     to AS8419 announce AS-100PERCENT
import:     from AS12496 action pref=100; accept AS-IDNETUK
export:     to AS12496 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8844 action pref=100; accept AS-COMMUNITY
export:     to AS8844 announce AS-100PERCENT
import:     from AS15444 action pref=100; accept AS-NETSERVICE
export:     to AS15444 announce AS-100PERCENT
import:     from AS21356 action pref=100; accept AS-XPOINTML
export:     to AS21356 announce AS-100PERCENT
import:     from AS16260 action pref=100; accept AS16260
export:     to AS16260 announce AS-100PERCENT
import:     from AS20923 action pref=100; accept AS-SKYMARKET
export:     to AS20923 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8553 action pref=100; accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 announce AS-100PERCENT
import:     from AS15758 action pref=100; accept AS-FNS
export:     to AS15758 announce AS-100PERCENT
import:     from AS21099 accept AS-BARRYSWORLD-LIPEX
export:     to AS21099 announce AS-100PERCENT
import:     from AS21396 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 announce AS-100PERCENT
import:     from AS13285 action pref=100; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8401 action pref=100; accept AS-MAILBOX
export:     to AS8401 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8838 action pref=100; accept AS-QIX-LIPEX
export:     to AS8838 announce AS-100PERCENT
import:     from AS48961 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
export:     to AS48961 announce AS-100PERCENT
import:     from AS44684 action pref=100; accept AS-MYTHIC
export:     to AS44684 announce AS-100PERCENT
import:     from AS25577 action pref=100; accept AS-C4L
export:     to AS25577 announce AS-100PERCENT
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-100PERCENT
import:     from AS20547 action pref=100; accept AS-UKS
export:     to AS20547 announce AS-100PERCENT
import:     from AS33073 accept AS33073 AND AS3557
export:     to AS33073 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8586 action pref=100; accept AS-OBSL
export:     to AS8586 announce AS-100PERCENT
import:     from AS35425 action pref=100; accept AS-BYTEMARK
export:     to AS35425 announce AS-100PERCENT
import:     from AS33920 action pref=100; accept AS-AQNET
export:     to AS33920 announce AS-100PERCENT
import:     from AS2818 action pref=100; accept AS-BBC
export:     to AS2818 announce AS-100PERCENT
import:     from AS20500 action pref=100; accept AS-GRIFFIN
export:     to AS20500 announce AS-100PERCENT
import:     from AS4250 action pref=100; accept AS-ALENTUS
export:     to AS4250 announce AS-100PERCENT
import:     from AS21396 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8190 action pref=100; accept AS-VIATEL
export:     to AS8190 announce AS-100PERCENT
import:     from AS36625 action pref=100; accept AS-GTLD
export:     to AS36625 announce AS-100PERCENT
import:     from AS8550 action pref=100; accept AS-LONAP-MLP
export:     to AS8550 announce AS-100PERCENT
import:     from AS198736 action pref=100; accept AS198736
export:     to AS198736 announce ANY
admin-c:    ITHA2-RIPE
tech-c:     ITHA2-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    |==========================================|
remarks:    For Peering at LONAP or Packetexchange
remarks:    Please contact
remarks:    peering@100percentit.com
remarks:
remarks:    100 Percent IT have an open peering policy
remarks:    |==========================================|
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UK100PERCENTIT-MNT
created:    2002-07-30T12:39:50Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PI9-RIPE
org-name:    100 PERCENT IT LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Wessex House
        Oxford Road
address:    RG14 1PA
address:    Newbury
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1635 881881
abuse-c:    AR17473-RIPE
admin-c:    ITHA2-RIPE
mnt-ref:    UK100PERCENTIT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UK100PERCENTIT-MNT
created:    2004-04-17T12:10:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Host Administrator - 100 Percent IT
nic-hdl:    ITHA2-RIPE
address:    100 Percent IT Ltd
address:    Wessex House
address:    Oxford Road
address:    Newbury
address:    Berkshire
address:    RG14 1PA
address:    ENGLAND
phone:     +44 (0)1635 814440
admin-c:    DTB1-RIPE
tech-c:     DTB1-RIPE
mnt-by:     UK100PERCENTIT-MNT
created:    2011-02-15T12:43:38Z
last-modified: 2011-02-15T12:43:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]