| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.242.55 (lg) / ec2-3-239-242-55.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:f237::3ef:f237 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Openoffice-AS AS20914

as-block:    AS20859 - AS20927
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20914
org:      ORG-OI2-RIPE
as-name:    Openoffice-AS
import:     from AS9044 action pref=200; accept any
import:     from AS5385 action pref=50; accept any
export:     to AS9044 announce AS20914
export:     to AS5385 announce AS20914 AS20914 AS20914 AS20914
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 action pref=100; accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5385 action pref=100; accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS20914;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5385 announce AS20914;
admin-c:    TF257-RIPE
tech-c:     TF257-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPENOFFICE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OI2-RIPE
org-name:    OpenOffice InternetService
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Noflerstrasse 31
address:    FL-9491
address:    Ruggell
address:    SWITZERLAND
phone:     +423 7913377
fax-no:     +423 7950085
admin-c:    TF257-RIPE
abuse-c:    AR14351-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OPENOFFICE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OPENOFFICE-MNT
created:    2004-04-17T11:02:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Fritz
address:    Kirchstrasse 37/8
address:    A-6923 Lauterach
address:    AT
phone:     +43 664 211 8451
nic-hdl:    TF257-RIPE
mnt-by:     SLASH10-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-10-02T13:47:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]