| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAYENKO_KHARENKO AS209107

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209107
as-name:    SAYENKO_KHARENKO
org:      ORG-AAK7-RIPE
import:     from AS29491 accept ANY
export:     to AS29491 announce AS209107
import:     from AS35308 accept ANY
export:     to AS35308 announce AS209107
admin-c:    OR2233-RIPE
tech-c:     OR2233-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAYENKO_KHARENKO-MNT
created:    2019-04-05T13:15:52Z
last-modified: 2021-09-14T11:26:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LUL18-RIPE

organisation:  ORG-AAK7-RIPE
org-name:    Sayenko Kharenko Attorneys Office
org-type:    OTHER
address:    10, Muzeinyi Ln, Kyiv, Ukraine
abuse-c:    ACRO23461-RIPE
mnt-ref:    SAYENKO_KHARENKO-MNT
mnt-by:     SAYENKO_KHARENKO-MNT
created:    2019-03-26T11:29:16Z
last-modified: 2019-03-26T11:34:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleh Rudenko
address:    10, Muzeinyi Ln, Kyiv, Ukraine
phone:     +380 44 499 6000
nic-hdl:    OR2233-RIPE
mnt-by:     SAYENKO_KHARENKO-MNT
created:    2019-03-26T11:13:44Z
last-modified: 2019-03-26T11:13:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]