| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_Huanzhong AS209101

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209101
as-name:    AS_Huanzhong
org:      ORG-HDNT1-RIPE
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS209101
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS209101
import:     from AS53356 accept ANY
export:     to AS53356 announce AS209101
import:     from AS30823 accept ANY
export:     to AS30823 announce AS209101
admin-c:    HDNT2-RIPE
tech-c:     HDNT2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HUANZHONG-MNT
created:    2020-02-10T09:55:23Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FRCL3-RIPE

organisation:  ORG-HDNT1-RIPE
org-name:    Huanzhong (Beijing) Data Network Technology Co., Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Room 14A-6, 14th Floor, Building 2, No.2 Shangdi Information Road, Haidian District
address:    100089
address:    Beijing
address:    China
abuse-c:    ACRO30152-RIPE
admin-c:    HDNT2-RIPE
tech-c:     HDNT2-RIPE
mnt-ref:    HUANZHONG-MNT
mnt-ref:    mnt-uk-frc-1
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     HUANZHONG-MNT
created:    2020-01-28T03:03:27Z
last-modified: 2020-02-15T02:37:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Huanzhong (Beijing) Data Network Technology Co., Ltd.
address:    Room 14A-6, 14th Floor, Building 2, No. 2 Shangdi Information Road, Haidian District, Beijing, China
nic-hdl:    HDNT2-RIPE
mnt-by:     HUANZHONG-MNT
created:    2020-01-28T02:50:11Z
last-modified: 2020-01-28T02:50:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]