| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.249.90 (lg) / ec2-54-237-249-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:f95a::36ed:f95a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVIVA-TELECOM-AS AS209067

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209067
as-name:    AVIVA-TELECOM-AS
org:      ORG-AL668-RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS209067
import:     from AS41794 accept ANY
export:     to AS41794 announce AS209067
admin-c:    ALN78-RIPE
tech-c:     ALN78-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-AVIVA
created:    2019-04-11T14:39:53Z
last-modified: 2019-04-16T11:56:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL668-RIPE
org-name:    Aviva-Telecom Ltd.
org-type:    OTHER
phone:     +79994769088
address:    34 Glavnaya st., Barnaul, Russia
admin-c:    ALN78-RIPE
tech-c:     ALN78-RIPE
abuse-c:    ALN78-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2019-04-10T08:31:30Z
last-modified: 2019-04-10T08:31:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Aviva-Telecom Ltd. NOC
address:    34 Glavnaya st., Barnaul, Russia
admin-c:    CV5047-RIPE
tech-c:     CV5047-RIPE
nic-hdl:    ALN78-RIPE
abuse-mailbox: abuse@aviva-telecom.ru
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2019-04-10T08:31:30Z
last-modified: 2019-04-10T08:31:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]