| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-GAL AS209046

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209046
as-name:    AS-GAL
org:      ORG-GL366-RIPE
import:     from AS35805 accept ANY
import:     from AS49628 accept ANY
import:     from AS208883 accept AS208883
import:     from AS209064 accept AS209064
import:     from AS205173 accept AS205173
export:     to AS35805 announce AS209046
export:     to AS49628 announce AS209046
export:     to AS49628 announce AS209064
export:     to AS49628 announce AS208883
export:     to AS35805 announce AS208883
export:     to AS35805 announce AS209064
export:     to AS35805 announce AS205173
export:     to AS49628 announce AS205173
import:     from AS34797 accept ANY
export:     to AS34797 announce AS209046
export:     to AS47810 announce AS209046
export:     to AS16010 announce AS209046
import:     from AS47810 accept AS47810
import:     from AS16010 accept AS16010
import:     from AS198150 accept ANY
export:     to AS198150 announce AS209046
admin-c:    AD15051-RIPE
tech-c:     AD15051-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ge-georgianairlink-1
created:    2019-04-17T11:33:18Z
last-modified: 2023-06-21T18:38:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GL366-RIPE
org-name:    Georgianairlink LLC
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Nadzaladevi district, Temka, X Q., Building 32, Apt. 57
address:    0178
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995322 420410
admin-c:    AD15051-RIPE
tech-c:     AD15051-RIPE
abuse-c:    AR51736-RIPE
mnt-ref:    mnt-ge-georgianairlink-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ge-georgianairlink-1
created:    2019-03-28T07:39:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anzor Darbiniani
address:    Nadzaladevi district, Temka, X Q., Building 32, Apt. 57
address:    0178
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995322 420410
nic-hdl:    AD15051-RIPE
mnt-by:     mnt-ge-georgianairlink-1
created:    2019-03-28T07:39:30Z
last-modified: 2019-03-28T07:39:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]