| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HUBFLAKE-AS AS209018

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209018
as-name:    HUBFLAKE-AS
org:      ORG-HFS4-RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL64-RIPE
import:     from AS212799 accept ANY
export:     to AS212799 announce AS-HUBFLAKE
import:     from AS206628 accept ANY
export:     to AS206628 announce AS-HUBFLAKE
import:     from AS207841 accept ANY
export:     to AS207841 announce AS-HUBFLAKE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS207841 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS207841 announce AS-HUBFLAKE
admin-c:    GC24287-RIPE
tech-c:     GC24287-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HUBFLAKE-MNT
created:    2022-02-02T13:04:14Z
last-modified: 2022-02-18T17:47:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HFS4-RIPE
org-name:    HubFlake Solutions SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Blvd. 1 Decembrie 1918, Nr. 20, Bucharest 032463, Romania
abuse-c:    ACRO44455-RIPE
mnt-ref:    CN-GAB
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-ref:    lir-de-edv-und-internet-1-MNT
mnt-by:     CN-GAB
created:    2021-11-14T17:24:41Z
last-modified: 2023-01-07T22:36:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriel Craciun
address:    str. Tesatorilor, Bl. 16, Sc. B, Lugoj, Timis, Romania, 305500
phone:     +40736715169
nic-hdl:    GC24287-RIPE
mnt-by:     CN-GAB
created:    2020-08-05T18:49:55Z
last-modified: 2023-08-21T23:02:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]