| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Axatel-as AS208992

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208992
as-name:    Axatel-as
org:      ORG-AL675-RIPE
import:     from AS42511 accept ANY
export:     to AS42511 announce AS208992
import:     from AS25478 accept ANY
export:     to AS25478 announce AS208992
admin-c:    AE5510-RIPE
tech-c:     AP29757-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NTX
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2019-04-29T15:47:28Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:11Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LLCD3-RIPE

organisation:  ORG-AL675-RIPE
org-name:    Axatel LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Naro-Fominskiy district, Kalininets, n. 257, 3, Moscow region, Russian Federation
admin-c:    AE5510-RIPE
tech-c:     AP29757-RIPE
phone:     +74956642548
abuse-c:    ACRO24104-RIPE
mnt-ref:    axatel
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2019-04-26T08:28:25Z
last-modified: 2022-12-01T17:06:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Efremov
address:    Naro-Fominskiy district, Kalininets, n. 257, 3, Moscow region, Russian Federation
phone:     +79260110405
nic-hdl:    AE5510-RIPE
mnt-by:     axatel
created:    2019-04-10T18:23:11Z
last-modified: 2019-04-10T18:32:18Z
source:     RIPE

person:     Alexey Pyrikov
address:    Naro-Fominskiy district, Kalininets, n. 257, 3, Moscow region, Russian Federation
phone:     +79268443300
nic-hdl:    AP29757-RIPE
mnt-by:     axatel
created:    2019-04-10T18:29:37Z
last-modified: 2019-06-22T09:13:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]