| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.3.228.47 (lg) / ec2-52-3-228-47.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3403:e42f::3403:e42f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PENET AS20898

as-block:    AS20859 - AS20927
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20898
as-name:    PENET
org:      ORG-TDM3-RIPE
import:     from AS8323 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8323 announce AS20898
export:     to AS5617 announce AS20898
default:    to AS8323 action pref=100; networks ANY
admin-c:    MR146-RIPE
admin-c:    JA632-RIPE
tech-c:     MR146-RIPE
tech-c:     JA632-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-02-05T09:44:05Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ACCC1-RIPE

organisation:  ORG-TDM3-RIPE
org-name:    Trigon Dom Maklerski SA
org-type:    OTHER
address:    65 Mogilska Str. 31-545 Krakow, Poland
phone:     +48 12 629 2500
fax-no:     +48 12 629 2750
abuse-c:    AC29412-RIPE
admin-c:    MR146-RIPE
tech-c:     JA632-RIPE
mnt-ref:    AS8323-MNT
mnt-by:     AS8323-MNT
created:    2010-11-12T11:10:06Z
last-modified: 2017-10-30T15:31:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Aleksandrowski
address:    Dom Maklerski PENETRATOR SA
address:    31-042 Krakow
address:    Rynek Glowny 6
address:    Poland
phone:     +48 12 6292733
fax-no:     +48 12 6292750
nic-hdl:    JA632-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T21:16:05Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Rajda
address:    Trigon Dom Maklerski S.A.
address:    31-545 Krakow
address:    Mogilska 65
address:    Poland
phone:     +48 12 6292732
nic-hdl:    MR146-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T23:45:11Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]