| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  dialcom24 AS208926

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208926
as-name:    dialcom24
org:      ORG-DSZO38-RIPE
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS208926
import:     from AS20552 accept ANY
export:     to AS20552 announce AS208926
admin-c:    WP2039-RIPE
tech-c:     WP2039-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-dialcom24-1
created:    2019-05-10T11:35:42Z
last-modified: 2019-05-10T11:35:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DSZO38-RIPE
org-name:    DC24 Alternatywna Spolka Inwestycyjna Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Szpitalna 1/25
address:    00-020
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48506478698
admin-c:    WP2039-RIPE
tech-c:     WP2039-RIPE
abuse-c:    AR50478-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-dialcom24-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-dialcom24-1
created:    2019-01-28T06:59:10Z
last-modified: 2022-02-18T09:33:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Waldemar Przybyszewski
address:    ul.Kanclerska 15
address:    60-327
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48616429344
nic-hdl:    WP2039-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-dialcom24-1
created:    2019-01-28T06:59:09Z
last-modified: 2019-01-28T06:59:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]