| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RocketWay-AS AS208920

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208920
as-name:    RocketWay-AS
org:      ORG-PBCT1-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams Providers
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS208920
import:     from AS5398 accept ANY
export:     to AS5398 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5398 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5398 announce AS208920
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    MIX-IT IX
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS208920
import:     from AS9009 accept AS-GBXS
export:     to AS9009 announce AS208920
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS208920
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
export:     to AS12874 announce AS208920
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS208920
import:     from AS20912 accept AS-PANSERVICE
export:     to AS20912 announce AS208920
import:     from AS32787 accept AS-PROLE
export:     to AS32787 announce AS208920
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS208920
import:     from AS41327 accept AS41327:AS-CUSTOMERS
export:     to AS41327 announce AS208920
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 announce AS208920
import:     from AS50112 accept AS50112
export:     to AS50112 announce AS208920
import-via:   AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS61968 to AS-ANY announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 accept AS-GBXS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12874 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20912 accept AS-PANSERVICE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20912 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41327 accept AS41327:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41327 announce AS208920
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS208920
import-via:   afi ipv6.unicast AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS61968 to AS-ANY announce AS208920
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Our info on PeeringDB
remarks:    https://www.peeringdb.com/asn/208920
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    AS208920 is matching RPKI validation state and reject invalids
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    PBC12-RIPE
tech-c:     PBC12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-rocketway-1-mnt
created:    2019-05-13T13:28:50Z
last-modified: 2023-05-20T14:49:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PBCT1-RIPE
org-name:    Rocket Way S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Marici 38
address:    17054
address:    Boissano (SV)
address:    ITALY
phone:     +39 0182 1 98 55 98
fax-no:     +39 0182 1 98 55 95
admin-c:    PBC12-RIPE
tech-c:     PBC12-RIPE
abuse-c:    AR34227-RIPE
mnt-ref:    it-rocketway-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-rocketway-1-mnt
created:    2015-11-12T08:59:50Z
last-modified: 2023-06-26T09:57:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paolo Barigelli Calcari
address:    Via Marici 38
address:    17054
address:    Boissano (SV)
address:    ITALY
phone:     +39 0182 1 98 55 98
nic-hdl:    PBC12-RIPE
mnt-by:     it-rocketway-1-mnt
created:    2015-11-12T08:59:49Z
last-modified: 2019-07-02T13:34:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]