| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GOUFONE AS208909

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208909
as-name:    GOUFONE
org:      ORG-GTS18-RIPE
import:     from AS49835 accept ANY
import:     from AS210321 accept ANY
export:     to AS49835 announce AS208909
export:     to AS210321 announce AS208909
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS208909
admin-c:    MM50541-RIPE
tech-c:     JG9512-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-goufone-1
created:    2019-05-14T14:44:31Z
last-modified: 2020-02-11T08:32:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GTS18-RIPE
org-name:    GurbTec Telecom SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Girona, 16
address:    08503
address:    Gurb
address:    SPAIN
phone:     +34933900516
admin-c:    MM50541-RIPE
tech-c:     JG9512-RIPE
abuse-c:    AR52556-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-goufone-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-goufone-1
created:    2019-05-09T06:51:15Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joan Gaudes
address:    C/ Girona, 16
address:    08503
address:    Gurb
address:    SPAIN
phone:     +34933900516
nic-hdl:    JG9512-RIPE
mnt-by:     mnt-es-goufone-1
created:    2019-05-09T06:51:14Z
last-modified: 2020-07-17T08:31:57Z
source:     RIPE

person:     Marc Mundo
address:    C/ Girona, 16
address:    08503
address:    Gurb
address:    SPAIN
phone:     +34933900516
nic-hdl:    MM50541-RIPE
mnt-by:     mnt-es-goufone-1
created:    2019-05-09T06:51:14Z
last-modified: 2020-07-17T08:31:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]