| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ES-ARTERNOSOL-AS AS208767

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208767
as-name:    ES-ARTERNOSOL-AS
org:      ORG-TS649-RIPE
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS208767
import:     from AS15704 accept ANY
export:     to AS15704 announce AS208767
admin-c:    MA26649-RIPE
tech-c:     MA26649-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-es-televalentin2-1-MNT
created:    2019-06-07T08:45:00Z
last-modified: 2023-12-13T13:38:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS649-RIPE
org-name:    TELEVALENTIN, S.L
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Nogales, 4
address:    21610
address:    San Juan del Puerto, Huelva
address:    SPAIN
phone:     +34 959 36 76 43
admin-c:    MA26649-RIPE
tech-c:     MA26649-RIPE
abuse-c:    AR73181-RIPE
mnt-ref:    lir-es-televalentin2-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-es-televalentin2-1-MNT
created:    2023-11-10T08:40:50Z
last-modified: 2023-11-10T08:40:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      mnter
address:    SPAIN
address:    San Juan del Puerto, Huelva
address:    21610
address:    C/ Nogales, 4
phone:     +34 959 36 76 43
nic-hdl:    MA26649-RIPE
mnt-by:     lir-es-televalentin2-1-MNT
created:    2023-11-10T08:40:49Z
last-modified: 2023-11-10T08:40:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]