| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  rax AS208765

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208765
as-name:    rax
org:      ORG-RA1021-RIPE
sponsoring-org: ORG-VCL9-RIPE
import:     from AS136620 accept ANY
export:     to AS136620 announce AS208765
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS208765
admin-c:    GN5272-RIPE
tech-c:     GN5272-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RAXONE-MNT
created:    2022-02-08T10:28:01Z
last-modified: 2023-09-08T06:18:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA1021-RIPE
org-name:    Geoff Norton
country:    US
org-type:    OTHER
address:    889 Morningside Drive, Millbrae CA, 94030
abuse-c:    ACRO46382-RIPE
mnt-ref:    RAXONE-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    mnt-uk-stratagem-1
mnt-by:     RAXONE-MNT
created:    2022-02-03T22:01:02Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Geoff Norton
address:    889 Morningside Dr, Millbrae, CA 94030
phone:     +14157356408
nic-hdl:    GN5272-RIPE
mnt-by:     RAXONE-MNT
created:    2022-02-03T19:55:14Z
last-modified: 2022-02-03T19:55:14Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]