| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HPTNET-AS AS20875

as-block:    AS20859 - AS20927
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20875
as-name:    HPTNET-AS
org:      ORG-HM1-RIPE
import:     from AS5391 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9146 action pref=100; accept AS9146
import:     from AS39689 action pref=100; accept AS39689
import:     from AS57869 action pref=100; accept AS57869
import:     from AS43179 action pref=100; accept AS43179 AS60588
import:     from AS60588 action pref=100; accept AS60588
import:     from AS35567 action pref=100; accept AS35567
import:     from AS205913 action pref=100; accept AS205913
export:     to AS5391 announce AS-HTERONET
export:     to AS9146 announce AS20875
export:     to AS39689 announce AS20875
export:     to AS57869 announce ANY
export:     to AS43179 announce AS20875
export:     to AS60588 announce AS20875
export:     to AS35567 announce ANY
export:     to AS205913 announce ANY
admin-c:    HM1709-RIPE
tech-c:     HM1709-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HPTMO-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-03-03T11:33:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HM1-RIPE
org-name:    HT d.o.o. Mostar
country:    BA
org-type:    LIR
address:    Kneza Branimira bb
address:    88000
address:    Mostar
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +38736316311
phone:     +38736395212
fax-no:     +38736316312
admin-c:    DA2321-RIPE
admin-c:    IR982-RIPE
admin-c:    MK4832-RIPE
admin-c:    VL578-RIPE
mnt-ref:    HPTMO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HPTMO-MNT
abuse-c:    HM1709-RIPE
created:    2004-04-17T10:59:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:13:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HT MOSTAR
address:    HT d.o.o. Mostar
address:    Kneza Branimira bb
address:    88000 Mostar
address:    Bosnia and Herzegovina
phone:     +387 36 316 311
fax-no:     +387 36 316 312
remarks:    trouble:   *****************************
remarks:    trouble:   * In case of abuse please  *
remarks:    trouble:   * contact: abuse@tel.net.ba *
remarks:    trouble:   *****************************
admin-c:    VL578-RIPE
admin-c:    DA2321-RIPE
admin-c:    IR982-RIPE
tech-c:     VL578-RIPE
tech-c:     DA2321-RIPE
tech-c:     IR982-RIPE
nic-hdl:    HM1709-RIPE
mnt-by:     HPTMO-MNT
created:    2004-11-09T14:59:39Z
last-modified: 2010-05-04T11:17:34Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@tel.net.ba
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]