| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYPOSAS AS208737

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208737
as-name:    MYPOSAS
org:      ORG-MA1580-RIPE
import:     from AS25211 accept ANY
export:     to AS25211 announce AS208737
import:     from AS20665 accept ANY
export:     to AS20665 announce AS208737
admin-c:    BA7262-RIPE
tech-c:     BA7262-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTMYPOS-MNT
mnt-by:     MNT-TelecomAset
created:    2019-06-12T13:24:07Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TAL6-RIPE

organisation:  ORG-MA1580-RIPE
org-name:    myPOS AD
tech-c:     BA7262-RIPE
org-type:    OTHER
address:    Business Park Varna, No B1 2nd Floor, 9009 Varna, Bulgaria
abuse-c:    ACRO24676-RIPE
admin-c:    BA7262-RIPE
mnt-ref:    MNT-TelecomAset
mnt-by:     INTMYPOS-MNT
created:    2019-05-15T11:10:30Z
last-modified: 2019-05-21T11:06:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogomil Andreev
address:    Business Park Varna, No B1 2nd Floor, 9009 Varna, Bulgaria
phone:     +359 52706521
nic-hdl:    BA7262-RIPE
mnt-by:     INTMYPOS-MNT
created:    2019-05-15T11:06:30Z
last-modified: 2019-05-15T12:09:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]