| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.60.144 (lg) / ec2-3-235-60-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:3c90::3eb:3c90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZUIJLEN-AS AS208717

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208717
as-name:    ZUIJLEN-AS
org:      ORG-RVZ1-RIPE
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS-ZUIJLEN
admin-c:    RVZ108-RIPE
tech-c:     RVZ108-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REMCOVZ-MNT
created:    2019-06-17T10:18:59Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MCST1-RIPE

organisation:  ORG-RVZ1-RIPE
org-name:    Remco van Zuijlen
org-type:    OTHER
descr:     Remco van Zuijlen
address:    postbus 1848
address:    1000 BV Amsterdam
address:    The Netherlands
abuse-c:    ACRO18243-RIPE
mnt-ref:    REMCOVZ-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    zeug
mnt-by:     REMCOVZ-MNT
created:    2018-08-13T17:55:49Z
last-modified: 2019-11-15T15:42:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Remco van Zuijlen
address:    postbus 1848
address:    1000 BV Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 20 3987039
nic-hdl:    RVZ108-RIPE
mnt-by:     REMCOVZ-MNT
created:    2018-08-13T17:41:04Z
last-modified: 2018-08-13T17:49:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]