| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HELLOLY AS208689

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208689
as-name:    HELLOLY
org:      ORG-HG131-RIPE
import:     from AS21013 accept ANY
export:     to AS21013 announce AS208689
import:     from AS3330 accept ANY
export:     to AS3330 announce AS208689
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21013 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21013 announce AS208689
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce AS208689
admin-c:    HA4872-RIPE
tech-c:     HA4872-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-at-helloly-1-MNT
created:    2022-06-28T07:29:10Z
last-modified: 2022-08-12T07:46:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HG131-RIPE
org-name:    helloly GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Rainerstrasse 25
address:    4020
address:    Linz
address:    AUSTRIA
phone:     +43720517451
admin-c:    HA4872-RIPE
tech-c:     HA4872-RIPE
abuse-c:    AR68552-RIPE
mnt-ref:    lir-at-helloly-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-at-helloly-1-MNT
created:    2022-06-22T07:32:11Z
last-modified: 2022-06-22T07:32:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster
address:    AUSTRIA
address:    Linz
address:    4020
address:    Rainerstrasse 25
phone:     +43720517451
nic-hdl:    HA4872-RIPE
mnt-by:     lir-at-helloly-1-MNT
created:    2022-06-22T07:32:11Z
last-modified: 2022-06-22T07:32:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]