| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Delta-as AS208689

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208689
as-name:    Delta-as
org:      ORG-DL98-RIPE
import:     from as202984 accept ANY
export:     to as202984 announce AS-DELTA-SET
import:     from as49531 accept ANY
export:     to as49531 announce AS-DELTA-SET
import:     from AS3175 accept ANY
export:     to AS3175 announce AS-DELTA-SET
export:     to AS202406 announce any
import:     from AS202406 accept AS202406
admin-c:    AB39366-RIPE
tech-c:     AB39366-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     MNT-DELTA-LTD
created:    2019-06-20T08:49:39Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML520-RIPE

organisation:  ORG-DL98-RIPE
org-name:    Delta Ltd
org-type:    OTHER
address:    Russia, 129337, Moscow, Staraya Basmanaya 20
abuse-c:    AR20449-RIPE
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     MNT-DELTA-LTD
created:    2009-09-30T10:16:56Z
last-modified: 2020-07-02T14:01:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander B.
address:    Russia, 121351, Moscow, Ul.Krasnaya Sosna, 3
phone:     +74995434252
nic-hdl:    AB39366-RIPE
mnt-by:     MNT-DELTA-LTD
created:    2019-06-19T07:23:30Z
last-modified: 2019-06-29T10:04:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]