| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITCOMP-AS AS208670

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208670
as-name:    BITCOMP-AS
org:      ORG-BS179-RIPE
import:     from AS31117 accept ANY
export:     to AS31117 announce AS208670
import:     from AS12905 accept ANY
export:     to AS12905 announce AS208670
admin-c:    ST4389-RIPE
tech-c:     ZB160-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARTOS-MNT
created:    2019-06-25T11:44:10Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GS42-RIPE

organisation:  ORG-BS179-RIPE
org-name:    BitComp s.r.o.
org-type:    OTHER
address:    Levicka 579
address:    Vrable 952 01
address:    Slovakia, EU
abuse-c:    ACRO25427-RIPE
mnt-ref:    ARTOS-MNT
mnt-by:     ARTOS-MNT
created:    2014-02-05T15:12:58Z
last-modified: 2019-06-24T19:37:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slavomir Trpis
address:    GAYA, s.r.o.
address:    P.O.Hviezdoslava 23B
address:    Martin
address:    03601
address:    Slovakia
phone:     +421433240000
nic-hdl:    ST4389-RIPE
mnt-by:     GAYASK-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-03-19T14:57:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zoltan Bako
address:    BitComp s.r.o.
address:    Levicka 579
address:    Vrable 952 01
address:    Slovakia, EU
phone:     +421 37 783 20 20
nic-hdl:    ZB160-RIPE
mnt-by:     ARTOS-MNT
created:    2009-04-22T13:06:41Z
last-modified: 2014-02-05T15:10:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]