| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASU-AS AS208657

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208657
as-name:    ASU-AS
org:      ORG-FSBE8-RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE
import:     from AS60738 accept ANY
export:     to AS60738 announce AS208657
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS208657
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60738 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60738 announce AS208657
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 announce AS208657
admin-c:    ACRO46490-RIPE
tech-c:     ACRO46490-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2022-02-10T12:30:52Z
last-modified: 2022-02-10T13:25:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSBE8-RIPE
org-name:    Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State University"
org-type:    OTHER
address:    414056, Russia, Astrakhan, ul. Tatishcheva, 20a
abuse-c:    ACRO46490-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2022-02-09T09:04:53Z
last-modified: 2022-02-09T09:04:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse contact role object
address:    414056, Russia, Astrakhan, ul. Tatishcheva, 20a
abuse-mailbox: dc@asu.edu.ru
nic-hdl:    ACRO46490-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2022-02-09T09:04:44Z
last-modified: 2022-02-09T09:04:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]