| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETBONE AS208594

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208594
as-name:    NETBONE
org:      ORG-TIHA9-RIPE
import:     from AS12735 accept ANY
export:     to AS12735 announce AS208594
remarks:
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS208594
remarks:
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS208594
remarks:
import:     from AS48814 accept ANY
export:     to AS48814 announce AS208594
remarks:
import:     from AS209275 accept ANY
export:     to AS209275 announce AS208594
remarks:
import:     from AS200334 accept ANY
export:     to AS200334 announce AS208594
remarks:
admin-c:    OU326-RIPE
tech-c:     OU326-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NetboneTelekom-MNT
created:    2019-07-08T10:10:46Z
last-modified: 2022-09-17T20:24:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TIHA9-RIPE
org-name:    Netbone Telekomunikasyon A.S.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Gulbahar Mahallesi Uysal Sokak Ali Meric Is Merkezi
        Kat 6 Mecidiyekoy - Sisli
address:    34394
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +902129010444
admin-c:    TT6364-RIPE
admin-c:    OU326-RIPE
tech-c:     TT6364-RIPE
tech-c:     OU326-RIPE
abuse-c:    AR53712-RIPE
mnt-ref:    TELUS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TELUS-MNT
created:    2019-07-05T11:21:37Z
last-modified: 2022-03-21T15:09:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Netbone Network Admin
address:    Gulbahar Mahallesi Uysal Sokak, No:1 Ali Meric Is Merkezi Kat 6, 34394 Sisli
address:    Istanbul - TURKEY
phone:     +90 (212) 901 0 444
fax-no:     +90 (212) 901 0 442
nic-hdl:    OU326-RIPE
mnt-by:     NetboneTelekom-MNT
created:    2019-07-05T11:21:36Z
last-modified: 2022-06-29T09:34:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]