| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROZETKA-AS AS208566

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208566
as-name:    ROZETKA-AS
org:      ORG-RSZO27-RIPE
import:     from AS31445 accept ANY
export:     to AS31445 announce AS208566
import:     from AS48850 accept AS-KIKE
export:     to AS48850 announce AS-RZTK
import:     from as56388 accept ANY
export:     to as56388 announce AS208566
export:     to AS31210 announce as-rzk
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce as-rzk
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
admin-c:    VL12443-RIPE
tech-c:     VL12443-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     rozetka-mnt
created:    2019-07-12T09:24:29Z
last-modified: 2021-10-25T16:14:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSZO27-RIPE
org-name:    Rozetka Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Domaniewska 39A/507
address:    02-672
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48 733 400 532
admin-c:    VL12443-RIPE
tech-c:     VL12443-RIPE
abuse-c:    AR53856-RIPE
mnt-ref:    rozetka-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     rozetka-mnt
created:    2019-07-11T08:00:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitalii Lemets
address:    Domaniewska 39A/507
address:    02-672
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48 733 400 532
nic-hdl:    VL12443-RIPE
mnt-by:     rozetka-mnt
created:    2019-07-11T08:00:52Z
last-modified: 2020-03-26T09:41:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]