| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VINEETHP-AS AS208565

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208565
as-name:    VINEETHP-AS
descr:     Vineeth Penugonda
org:      ORG-VP71-RIPE
remarks:    ----- AS213042 -----
import:     from AS213042 accept ANY
export:     to AS213042 announce AS-VineethP
admin-c:    AA37804-RIPE
tech-c:     AA37804-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PENUGONDA-MNT
created:    2019-07-12T09:26:38Z
last-modified: 2021-07-28T06:52:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VP71-RIPE
org-name:    Vineeth Penugonda
country:    US
org-type:    LIR
address:    NaN
address:    00000
address:    USA
address:    UNITED STATES
phone:     +1 (573) 202-1987
admin-c:    AA37804-RIPE
tech-c:     AA37804-RIPE
abuse-c:    AR63646-RIPE
mnt-ref:    PENUGONDA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PENUGONDA-MNT
created:    2021-07-15T10:05:41Z
last-modified: 2022-07-05T21:36:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administrator
address:    UNITED STATES
address:    NaN
address:    00000
nic-hdl:    AA37804-RIPE
mnt-by:     PENUGONDA-MNT
created:    2021-07-15T10:05:41Z
last-modified: 2022-07-05T21:41:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]