| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ETOP-AS AS20853

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20853
as-name:    ETOP-AS
org:      ORG-eszo2-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------
import:     from AS174 action pref=70; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=70; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=70; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=80; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=70; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=90; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=90; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=90; accept ANY
import:     from AS29535 action pref=90; accept ANY
import:     from AS48850 action pref=90; accept ANY
import:     from AS50607 action pref=90; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ETOP
export:     to AS2914 announce AS-ETOP
export:     to AS3257 announce AS-ETOP
export:     to AS5617 announce AS-ETOP
export:     to AS6453 announce AS-ETOP
export:     to AS6695 announce AS-ETOP
export:     to AS8545 announce AS-ETOP
export:     to AS24748 announce AS-ETOP
export:     to AS29535 announce AS-ETOP
export:     to AS48850 announce AS-ETOP
export:     to AS50607 announce AS-ETOP
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    KO1097-RIPE
tech-c:     KO1097-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    -----------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Community Definitions
remarks:    -----------------------------------------------------------------------------------
remarks:    -----------------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------------
mnt-by:     ETOP-MNT
created:    2013-01-30T12:20:08Z
last-modified: 2021-08-30T14:05:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-eszo2-RIPE
org-name:    eTOP sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Jerozolimskie 200
address:    02-457
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 5780100
fax-no:     +48 22 5780101
admin-c:    ETOP1-RIPE
abuse-c:    ETOP1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ETOP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ETOP-MNT
created:    2004-04-17T11:47:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konrad Olszewski
address:    eTOP Sp. z o.o.
address:    Al. Jerozolimskie 200 02-222 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 5780 100
fax-no:     +48 22 5780 101
nic-hdl:    KO1097-RIPE
created:    2002-06-26T12:29:12Z
last-modified: 2016-04-05T23:13:26Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]