| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIGICABLE AS20845

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20845
as-name:    DIGICABLE
org:      ORG-EMKL1-RIPE
remarks:
remarks:    *** IPv4 Uplinks ***
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8708 announce AS-DIGICABLE
remarks:
remarks:    *** IPv6 Uplinks ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-DIGICABLE6
remarks:
remarks:    *** IPv4 CLIENTS ***
import:     from AS44945 action pref=110; accept AS44945
export:     to AS44945 announce ANY
import:     from AS57657 action pref=110; accept AS57657
export:     to AS57657 announce ANY
import:     from AS204168 action pref=110; accept AS204168
export:     to AS204168 announce ANY
import:     from AS209061 action pref=110; accept AS209061
export:     to AS209061 announce ANY
remarks:
remarks:    *** IPv4 PEERS ***
import:     from AS1955 action pref=100; accept AS-HBONE
export:     to AS1955 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS5483 action pref=100; accept AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5483 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS5507 action pref=100; accept AS-BIX
export:     to AS5507 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS8448 action pref=100; accept AS-CETINHU
export:     to AS8448 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS8990 action pref=100; accept AS-AH
export:     to AS8990 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS12301 action pref=100; accept AS12301:AS-ROUTES
export:     to AS12301 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS13335 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-DIGICABLE
import:     from AS29278 action pref=100; accept AS-DENINET
export:     to AS29278 announce AS-DIGICABLE
remarks:
remarks:    *** IPv6 PEERS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1955 accept AS-HBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1955 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5483 accept AS-MAGYARTELEKOM6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5483 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept AS-BIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8448 accept AS-CETINHU6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8448 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8990 accept AS-AH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8990 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12301 accept AS12301:AS-ROUTES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12301 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29278 accept AS-DENINET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29278 announce AS-DIGICABLE6
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    DIGI filters out inbound prefixes longer than /24
remarks:
remarks:    Communities definitions
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    20845:80 Set local preference to 80 inside DIGI
remarks:    20845:120 Set local preference to 120 inside DIGI
remarks:    20845:1000 Advertise the prefix
remarks:    20845:1001 Prepend 1*20845 when advertising
remarks:    20845:1002 Prepend 2*20845 when advertising
remarks:    20845:1003 Prepend 3*20845 when advertising
remarks:
remarks:    20845:2001 Prepend 1*20845 when announcing to domestic peers
remarks:    20845:2002 Prepend 2*20845 when announcing to domestic peers
remarks:    20845:2003 Prepend 3*20845 when announcing to domestic peers
remarks:
remarks:
remarks:    Default local preference
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Customer 110
remarks:    Peers 100
remarks:    Backup 80
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    NOC (24x7): noc@digi.hu
remarks:    Peering issues: peering@digi.hu
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    HTS51-RIPE
tech-c:     HTS51-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HDSNET-MNT
created:    2002-01-09T09:09:24Z
last-modified: 2022-05-19T09:49:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EMKL1-RIPE
org-name:    DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    VACI UT 35
address:    1134
address:    BUDAPEST
address:    HUNGARY
phone:     +3617070707
fax-no:     +3617070009
admin-c:    SMOK-RIPE
abuse-c:    HTS51-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HDSNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HDSNET-MNT
created:    2007-05-14T10:11:03Z
last-modified: 2021-02-18T11:06:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HDSNET Technical Staff
address:    Vaci ut. 35
address:    H-1134 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 1 7070707
fax-no:     +36 1 7070009
remarks:    ***********************************************
remarks:    * spam or security notify to: abuse@digi.hu *
remarks:    ***********************************************
abuse-mailbox: abuse@digi.hu
admin-c:    SMOK-RIPE
admin-c:    IOS2-RIPE
tech-c:     SMOK-RIPE
tech-c:     IOS2-RIPE
nic-hdl:    HTS51-RIPE
mnt-by:     HDSNET-MNT
created:    2007-05-14T11:47:02Z
last-modified: 2021-03-09T17:56:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]