| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFINITY-AS AS208422

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208422
as-name:    INFINITY-AS
org:      ORG-ITS59-RIPE
import:     from AS41359 accept ANY
export:     to AS41359 announce AS208422
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS208422
import:     from AS49121 accept ANY
export:     to AS49121 announce AS208422
admin-c:    ITN26-RIPE
tech-c:     ITN26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFTELE-MNT
created:    2019-08-06T09:26:45Z
last-modified: 2019-12-29T13:25:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITS59-RIPE
org-name:    Infinity Telecom, s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Konevova 2660/141
address:    13000
address:    Prague
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420290000000
admin-c:    ITN26-RIPE
tech-c:     ITN26-RIPE
abuse-c:    AR53183-RIPE
mnt-ref:    INFTELE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INFTELE-MNT
created:    2019-06-12T10:02:18Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Infinity Telecom NOC
address:    Konevova 2660/141
phone:     +420290000000
nic-hdl:    ITN26-RIPE
mnt-by:     INFTELE-MNT
created:    2019-10-24T13:58:30Z
last-modified: 2019-10-27T20:34:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]