| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALFACOM AS208354

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208354
as-name:    ALFACOM
org:      ORG-ABOS2-RIPE
import:     from AS24796 accept ANY
export:     to AS24796 announce AS208354
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS208354
admin-c:    MAL147-RIPE
tech-c:     MAL147-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-alfacom-1-mnt
created:    2022-02-18T12:32:04Z
last-modified: 2022-02-18T12:32:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABOS2-RIPE
org-name:    Alfa.Bit.Omega S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via G.Petti, 21
address:    84083
address:    Castel San Giorgio
address:    ITALY
phone:     +390815162588
admin-c:    MAL147-RIPE
tech-c:     MAL147-RIPE
abuse-c:    AR40345-RIPE
mnt-ref:    it-alfacom-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-alfacom-1-mnt
created:    2017-05-10T07:15:16Z
last-modified: 2023-03-27T11:46:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marco Andrea Lanzara
address:    Via G.Petti, 21
address:    84083
address:    Castel San Giorgio
address:    ITALY
phone:     +390815162588
nic-hdl:    MAL147-RIPE
mnt-by:     it-alfacom-1-mnt
created:    2017-05-10T07:15:15Z
last-modified: 2017-05-10T07:15:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]