| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  hosting2go AS208332

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208332
as-name:    hosting2go
org:      ORG-HGB2-RIPE
import:     from AS25459 accept ANY
export:     to AS25459 announce AS208332
admin-c:    PVDL63-RIPE
tech-c:     PVDL63-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nl-hosting2go-1-mnt
created:    2019-08-23T13:06:30Z
last-modified: 2020-04-30T08:38:28Z
source:     RIPE
import:     from AS24785 accept ANY
export:     to AS24785 announce AS208332
import:     from AS20562 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS208332
export:     to AS200020 announce AS208332
import:     from AS49033 accept ANY
export:     to AS49033 announce AS208332

organisation:  ORG-HGB2-RIPE
org-name:    Hosting 2 GO B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Kraaivenstraat 38-17
address:    5048 AB
address:    Tilburg
address:    NETHERLANDS
phone:     +31765436059
fax-no:     +31765339969
admin-c:    PVDL63-RIPE
tech-c:     PVDL63-RIPE
abuse-c:    AR35074-RIPE
mnt-ref:    nl-hosting2go-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-hosting2go-1-mnt
created:    2016-01-25T16:12:20Z
last-modified: 2020-12-18T14:41:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Patrick van der Linden
address:    Postbus 2091
address:    4800 CB
address:    Breda
address:    NETHERLANDS
phone:     +31765436059
nic-hdl:    PVDL63-RIPE
mnt-by:     nl-hosting2go-1-mnt
created:    2016-01-25T16:12:20Z
last-modified: 2016-01-25T16:12:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]