| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  APPLIEDPRIVACY-AS AS208323

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208323
as-name:    APPLIEDPRIVACY-AS
org:      ORG-PRIV3-RIPE
import:     from AS1764 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS208323
import:     from AS47147 accept ANY
export:     to AS47147 announce AS208323
admin-c:    FFAP1-RIPE
tech-c:     FFAP1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2019-08-27T08:09:02Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:46Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NLTU1-RIPE

organisation:  ORG-PRIV3-RIPE
org-name:    Foundation for Applied Privacy
country:    AT
descr:     ZVR: 1254016365
org-type:    OTHER
address:    Floragasse 7, 5. OG
address:    1040 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 670 3553536
abuse-c:    ATF13-RIPE
mnt-ref:    AS1764-MNT
mnt-ref:    APPLIEDPRIVACY-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2018-04-13T13:17:07Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Foundation for Applied Privacy NOC
address:    Floragasse 7, 5. OG
address:    1040 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 681 10895330
nic-hdl:    FFAP1-RIPE
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2020-04-19T16:48:40Z
last-modified: 2020-04-20T19:37:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]