| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLOBALAIRNETWORK-AS AS20830

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20830
as-name:    GLOBALAIRNETWORK-AS
org:      ORG-GA7-RIPE
remarks:    =============IPv4==============
import:     from AS3356 action pref=100; accept AS9057
import:     from AS25074 action pref=100; accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS20676 action pref=100; accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS3356 announce AS20830
export:     to AS25074 announce AS20830
export:     to AS20676 announce AS20830
default:    to AS3356 action pref=10; networks ANY
remarks:    =============IPv6==============
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25074 A accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25074 announce AS20830
remarks:    =============END==============
admin-c:    AM155-RIPE
tech-c:     GAH23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GANAG-MNT
created:    2002-09-10T07:30:51Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GA7-RIPE
org-name:    The Cloud Networks Germany GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Leuchtenbergring 3
address:    81677
address:    Muenchen
address:    GERMANY
phone:     +49 89 41942212
fax-no:     +49 89 41942240
abuse-c:    AR14576-RIPE
admin-c:    AM155-RIPE
admin-c:    AT17353-RIPE
mnt-ref:    GANAG-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GANAG-MNT
created:    2004-04-17T11:07:26Z
last-modified: 2023-03-22T14:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GAN AG Hostmaster
address:    GlobalAirNet AG
address:    Leuchtenbergring 3
address:    81677 Muenchen
address:    DE
phone:     +49-89-419422-10
admin-c:    AM155-RIPE
admin-c:    FF551-RIPE
tech-c:     OB3944-RIPE
nic-hdl:    GAH23-RIPE
mnt-by:     GANAG-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-01-11T12:46:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Moehrlein
address:    The Cloud Networks Germany GmbH
address:    Leuchtenbergring 3
address:    D-81667 Muenchen
address:    Germany
phone:     +49 89 419 422 10
fax-no:     +49 89 419 422 110
nic-hdl:    AM155-RIPE
mnt-by:     GANAG-MNT
created:    2002-07-30T16:37:51Z
last-modified: 2022-03-14T08:29:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]