| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Harstad-kommune AS208263

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208263
as-name:    Harstad-kommune
org:      ORG-HK65-RIPE
import:     from AS202204 accept ANY
export:     to AS202204 announce AS208263
admin-c:    HKH44-RIPE
tech-c:     HKH44-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2022-02-23T13:40:18Z
last-modified: 2023-12-14T14:46:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HK65-RIPE
org-name:    Harstad Kommune
country:    NO
org-type:    LIR
address:    c/o Postmottak, Postboks 1000
address:    NO-9479
address:    Harstad
address:    NORWAY
phone:     +4797504444
admin-c:    HKH44-RIPE
tech-c:     HKH44-RIPE
abuse-c:    BBFT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Harstad-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2016-01-27T13:49:10Z
last-modified: 2023-10-30T08:50:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Harstad Kommune Hostmaster
address:    Asbjrn Selsbanesgate 9, 9405 Harstad
tech-c:     ROJO9-RIPE
admin-c:    ROJO9-RIPE
nic-hdl:    HKH44-RIPE
mnt-by:     Harstad-MNT
created:    2023-10-30T08:16:04Z
last-modified: 2023-10-30T08:16:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]