| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GMT-ROTTERDAM AS208240

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208240
as-name:    GMT-ROTTERDAM
org:      ORG-GR26-RIPE
import:     from AS33915 accept ANY
export:     to AS33915 announce AS208240
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS208240
admin-c:    JOA79-RIPE
tech-c:     JOA79-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TNF-MNT
created:    2019-09-10T10:09:12Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TNFB1-RIPE

organisation:  ORG-GR26-RIPE
org-name:    Gemeente Rotterdam
org-type:    OTHER
address:    Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
abuse-c:    AC31258-RIPE
mnt-ref:    MNT-KPN-CUS
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
mnt-by:     TNF-MNT
created:    2014-11-25T13:48:21Z
last-modified: 2019-08-06T12:36:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Juan Ortega Arcos
address:    Gemeente Rotterdam
phone:     +31 102677200
nic-hdl:    JOA79-RIPE
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
created:    2014-11-25T13:48:12Z
last-modified: 2014-11-25T13:48:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]