| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FOXO-AS AS208223

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208223
as-name:    FOXO-AS
org:      ORG-FOX2-RIPE
sponsoring-org: ORG-OG36-RIPE
descr:     
remarks:    Group of upstreams import/export
mp-export:   afi any.unicast to AS208223:AS-UPSTREAM announce AS208223:AS-ALL
mp-import:   afi any.unicast from AS208223:AS-UPSTREAM accept ANY
remarks:    Old datas
import:     from AS210932 accept ANY
import:     from AS34927 accept ANY
import:     from AS44570 accept ANY
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS210932 announce AS208223
export:     to AS6939 announce AS208223
export:     to AS58057 announce AS208223
export:     to AS44570 announce AS208223
export:     to AS34927 announce AS208223
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS208223
admin-c:    ST13266-RIPE
tech-c:     ST13266-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     o123ojp-MNT
created:    2022-02-24T08:58:22Z
last-modified: 2022-08-10T10:36:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FOX2-RIPE
org-name:    SHU-HAO TUNG
country:    TW
org-type:    OTHER
address:    No.101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.
abuse-c:    ACRO46476-RIPE
mnt-ref:    o123ojp-MNT
mnt-ref:    OPENFACTORY-NOC
mnt-by:     o123ojp-MNT
created:    2022-02-08T14:05:27Z
last-modified: 2022-12-01T17:12:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SHU-HAO TUNG
address:    No.101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.
phone:     +886911111111
nic-hdl:    ST13266-RIPE
mnt-by:     o123ojp-MNT
created:    2022-02-08T13:51:49Z
last-modified: 2022-05-06T16:29:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]