| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVATOR AS208139

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208139
as-name:    AVATOR
org:      ORG-FAMM1-RIPE
import:     from as62206 accept ANY
export:     to as62206 announce AS208139
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS208139
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS208139
import:     from AS58055 accept ANY
export:     to AS58055 announce AS208139
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS208139
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS208139
admin-c:    VD2666-RIPE
tech-c:     VD2666-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2019-09-26T08:15:44Z
last-modified: 2021-03-02T16:59:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LA684-RIPE

organisation:  ORG-FAMM1-RIPE
org-name:    FOP Avator Myhaylo Mykolayovych
org-type:    OTHER
address:    UKRAINE
address:    Poltava region, Poltava district, Tahtaulove village
address:    Pershotravneva street, 113
address:    38720
abuse-c:    ACRO27228-RIPE
mnt-ref:    PITLINE-MNT
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2019-09-25T06:39:22Z
last-modified: 2019-09-25T06:39:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav Danik
address:    Ukraine, Kharkov
phone:     +380675746805
nic-hdl:    VD2666-RIPE
mnt-by:     PITLINE-MNT
created:    2013-12-20T14:58:58Z
last-modified: 2013-12-20T14:58:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]