| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BRENNERCOM-AS AS20811

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20811
as-name:    BRENNERCOM-AS
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS56346 accept AS56346
export:     to AS56346 announce ANY
import:     from AS15584 accept AS15584
export:     to AS15584 announce ANY
import:     from AS31067 accept AS31067
export:     to AS31067 announce ANY
import:     from AS39514 accept AS39514
export:     to AS39514 announce ANY
import:     from AS50196 accept AS50196 AS31263
export:     to AS50196 announce ANY
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 announce ANY
import:     from AS196708 accept AS196708
export:     to AS196708 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce ANY
import:     from AS57469 accept AS57469
export:     to AS57469 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57469 accept AS57469
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57469 announce ANY
import:     from AS49265 accept AS49265
export:     to AS49265 announce ANY
import:     from AS51502 accept AS51502
export:     to AS51502 announce ANY
import:     from AS206672 accept AS206672
export:     to AS206672 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206672 accept AS206672
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206672 announce ANY
import:     from AS50178 accept AS50178
export:     to AS50178 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50178 accept AS50178
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50178 announce ANY
import:     from AS206004 accept AS206004
export:     to AS206004 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206004 accept AS206004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206004 announce ANY
import:     from AS44241 accept AS44241
export:     to AS44241 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44241 accept AS44241
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44241 announce ANY
import:     from AS51344 accept AS51344
export:     to AS51344 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51344 accept AS51344
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51344 announce ANY
import:     from AS205099 accept AS205099 AS206004
export:     to AS205099 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205099 accept AS205099 AS206004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205099 announce ANY
import:     from AS12835 accept AS12835:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12835 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12835 accept AS12835:AS-CUSTOMERS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12835 announce ANY
import:     from AS202326 accept AS202326
export:     to AS202326 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202326 accept AS202326
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202326 announce ANY
import:     from AS206598 accept AS206598
export:     to AS206598 announce ANY
import:     from AS213123 accept AS213123
export:     to AS213123 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211723 accept AS211723
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211723 announce ANY
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    transits
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-BCOMIT
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-BCOMIT
import:     from AS28716 accept ANY
export:     to AS28716 announce AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28716 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28716 announce AS-BCOMIT
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    private peers
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS44512 accept AS44512 AS8564
export:     to AS44512 announce AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44512 accept AS44512 AS8564
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44512 announce AS-BCOMIT
import:     from AS12835 accept AS12835 AS29609
export:     to AS12835 announce AS-BCOMIT
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    public peers at MIX
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS-BCOMIT
import:     from AS3313 accept AS-INET
export:     to AS3313 announce AS-BCOMIT
import:     from AS5396 accept AS5396
export:     to AS5396 announce AS-BCOMIT
import:     from AS5392 accept AS-TELNET
export:     to AS5392 announce AS-BCOMIT
import:     from AS4589 accept AS4589
export:     to AS4589 announce AS-BCOMIT
import:     from AS25152 accept AS25152
export:     to AS25152 announce AS-BCOMIT
import:     from AS1267 accept AS1267
export:     to AS1267 announce AS-BCOMIT
import:     from AS5602 accept AS-KQIT
export:     to AS5602 announce AS-BCOMIT
import:     from AS3302 accept AS-TIPNETIT
export:     to AS3302 announce AS-BCOMIT
import:     from AS20836 accept AS-CDLAN
export:     to AS20836 announce AS-BCOMIT
import:     from AS9026 accept AS-ULI
export:     to AS9026 announce AS-BCOMIT
import:     from AS8234 accept AS8234
export:     to AS8234 announce AS-BCOMIT
import:     from AS28929 accept AS-ASDASD
export:     to AS28929 announce AS-BCOMIT
import:     from AS44160 accept AS44160 AS6898 AS48693
export:     to AS44160 announce AS-BCOMIT
import:     from AS3269 accept AS-IBSCUST
export:     to AS3269 announce AS-BCOMIT
import:     from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 announce AS-BCOMIT
import:     from AS15720 accept AS15720
export:     to AS15720 announce AS-BCOMIT
import:     from AS137 accept AS-GARR
export:     to AS137 announce AS-BCOMIT
import:     from AS8968 accept AS-ALBACOM
export:     to AS8968 announce AS-BCOMIT
import:     from AS21056 accept AS-WELCOMEITALIA
export:     to AS21056 announce AS-BCOMIT
import:     from AS28716 accept AS28716
export:     to AS28716 announce AS-BCOMIT
import:     from AS15830 accept AS-TELECITYGROUP
export:     to AS15830 announce AS-BCOMIT
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB
export:     to AS12874 announce AS-BCOMIT
import:     from AS6760 accept AS-ITELSI
export:     to AS6760 announce AS-BCOMIT
import:     from AS34419 accept AS-VODAFONE
export:     to AS34419 announce AS-BCOMIT
import:     from AS48634 accept AS48634
export:     to AS48634 announce AS-BCOMIT
import:     from AS42909 accept AS42909
export:     to AS42909 announce AS-BCOMIT
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
export:     to AS6730 announce AS-BCOMIT
import:     from AS47358 accept AS-NTRNET-SET
export:     to AS47358 announce AS-BCOMIT
import:     from AS47217 accept AS47217
export:     to AS47217 announce AS-BCOMIT
import:     from AS47927 accept AS47927
export:     to AS47927 announce AS-BCOMIT
import:     from AS24880 accept AS24880
export:     to AS24880 announce AS-BCOMIT
import:     from AS8816 accept AS-METROLINK-IT
export:     to AS8816 announce AS-BCOMIT
import:     from AS15589 accept AS-EUTELIA
export:     to AS15589 announce AS-BCOMIT
import:     from AS12779 accept AS12779:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12779 announce AS-BCOMIT
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-BCOMIT
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-BCOMIT
import:     from AS35574 accept AS35574
export:     to AS35574 announce AS-BCOMIT
import:     from AS31076 accept AS31076
export:     to AS31076 announce AS-BCOMIT
import:     from AS24915 accept AS-TELEUNIT
export:     to AS24915 announce AS-BCOMIT
import:     from AS9137 accept AS-UNO
export:     to AS9137 announce AS-BCOMIT
import:     from AS21309 accept AS-ACANTHO
export:     to AS21309 announce AS-BCOMIT
import:     from AS8265 accept AS-FASTN
export:     to AS8265 announce AS-BCOMIT
import:     from AS12637 accept AS12637:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12637 announce AS-BCOMIT
import:     from AS39912 accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-BCOMIT
import:     from AS31034 accept AS31034 AS31222
export:     to AS31034 announce AS-BCOMIT
import:     from AS15469 accept AS-WARINET
export:     to AS15469 announce AS-BCOMIT
import:     from AS50112 accept AS50112
export:     to AS50112 announce AS-BCOMIT
import:     from AS30848 accept AS-TWTIT
export:     to AS30848 announce AS-BCOMIT
import:     from AS49367 accept AS49367
export:     to AS49367 announce AS-BCOMIT
import:     from AS47408 accept AS47408
export:     to AS47408 announce AS-BCOMIT
import:     from AS51185 accept AS51185
export:     to AS51185 announce AS-BCOMIT
import:     from AS48291 accept AS48291
export:     to AS48291 announce AS-BCOMIT
import:     from AS20924 accept AS20924
export:     to AS20924 announce AS-BCOMIT
import:     from AS8922 accept AS8922
export:     to AS8922 announce AS-BCOMIT
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    public peers at DE-CIX
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-BCOMIT
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Note that documention of peers in this aut-num is best-effort only
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-BAS2-RIPE
admin-c:    BRA7-RIPE
tech-c:     BRA7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BCOMNET-ROUTE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-02T15:21:15Z
last-modified: 2022-01-07T15:47:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BAS2-RIPE
org-name:    Brennercom S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Pacinotti 12
address:    I-39100
address:    Bolzano
address:    ITALY
phone:     +39 0471 060111
fax-no:     +39 0471 060188
mnt-ref:    BCOMNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BCOMNET-MNT
admin-c:    BRA7-RIPE
tech-c:     BRA7-RIPE
abuse-c:    BRA7-RIPE
created:    2004-04-17T11:29:41Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Brennercom Ripe Administrator
address:    Brennercom AG S.p.A.
address:    Via Pacinotti 12
address:    39100 Bolzano
address:    Italy
phone:     +39 471 060111
fax-no:     +39 471 060188
remarks:    +------------------------------------------------------
remarks:    | |
remarks:    | PLEASE CONTACT OUR ABUSE DIVISION (abuse@bkom.it) |
remarks:    | FOR ABUSE and-or SPAM COMPLAINTS. |
remarks:    | |
remarks:    | Please notice all complaints regarding abuse which |
remarks:    | are sent to other email addresses WILL BE IGNORED! |
remarks:    | |
remarks:    +------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@bkom.it
admin-c:    JK5540-RIPE
admin-c:    MW5369-RIPE
admin-c:    TF3569-RIPE
admin-c:    MB50976-RIPE
tech-c:     TF3569-RIPE
tech-c:     MB50976-RIPE
mnt-by:     BCOMNET-ROUTE-MNT
nic-hdl:    BRA7-RIPE
created:    2003-03-13T14:13:58Z
last-modified: 2020-12-14T15:51:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]