| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  zonaenergia AS208103

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208103
as-name:    zonaenergia
org:      ORG-ZES3-RIPE
import:     from as60134 accept ANY
export:     to as60134 announce AS208103
import:     from as6739 accept ANY
export:     to as6739 announce AS208103
admin-c:    MDCB5-RIPE
tech-c:     MDCB5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-zonaenergia-1-mnt
created:    2019-10-02T12:15:32Z
last-modified: 2019-10-02T12:15:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZES3-RIPE
org-name:    ZONA ENERGIA S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Calle Extramuros, n73 Bajo
address:    11650
address:    Villamartn (Cdiz)
address:    SPAIN
phone:     +34620 367 983
admin-c:    MDCB5-RIPE
tech-c:     MDCB5-RIPE
abuse-c:    AR38699-RIPE
mnt-ref:    es-zonaenergia-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-zonaenergia-1-mnt
created:    2016-12-15T17:03:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:18:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maria del Carmen Bernal Sanchez
address:    Calle Extramuros, n73 Bajo
address:    11650
address:    Villamartn (Cdiz)
address:    SPAIN
phone:     +34620 367 983
nic-hdl:    MDCB5-RIPE
mnt-by:     es-zonaenergia-1-mnt
created:    2016-12-15T17:03:24Z
last-modified: 2016-12-15T17:03:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]