| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XHOST-INTERNET-SOLUTIONS AS208091

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208091
as-name:    XHOST-INTERNET-SOLUTIONS
org:      ORG-XISL1-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMAV1-RIPE
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS208091
import:     from AS50952 accept ANY
export:     to AS50952 announce AS208091
admin-c:    JP12547-RIPE
tech-c:     JP12547-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISXHOST-MNT
created:    2022-02-28T14:13:13Z
last-modified: 2023-02-19T04:18:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-XISL1-RIPE
org-name:    XHOST INTERNET SOLUTIONS LP
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Suite 6060, 128 Aldersgate Street, Barbican, London EClA 4AE, England
abuse-c:    ACRO46794-RIPE
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-by:     ru-avm-1-mnt
created:    2022-02-26T05:35:48Z
last-modified: 2022-12-01T17:30:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     James Pippin
address:    Suite 6060, 128 Aldersgate Street, Barbican, London EClA 4AE, England
phone:     +442081577196
nic-hdl:    JP12547-RIPE
mnt-by:     ru-avm-1-mnt
created:    2022-02-26T05:41:52Z
last-modified: 2023-12-01T08:06:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]