| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.74.105 (lg) / ec2-3-92-74-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:4a69::35c:4a69 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Digdir-AS AS208086

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208086
as-name:    Digdir-AS
org:      ORG-DFFO3-RIPE
import:     from AS31169 accept ANY
export:     to AS31169 announce AS208086
import:     from AS29695 accept ANY
export:     to AS29695 announce AS208086
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31169 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31169 announce AS208086
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29695 announce AS208086
admin-c:    TEO16-RIPE
tech-c:     TEO16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-no-difi-1
created:    2019-10-04T13:06:21Z
last-modified: 2020-08-11T09:42:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DFFO3-RIPE
org-name:    Digitaliseringsdirektoratet
org-type:    LIR
address:    Skrivarvegen 2
address:    6863
address:    Leikanger
address:    NORWAY
admin-c:    TEO16-RIPE
tech-c:     TEO16-RIPE
abuse-c:    AR50191-RIPE
mnt-ref:    mnt-no-difi-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-no-difi-1
created:    2019-01-08T08:28:49Z
last-modified: 2020-03-09T16:52:22Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +4795736091

person:     Tor Erik Ones
address:    Skrivarvegen 2
address:    6863
address:    Leikanger
address:    NORWAY
phone:     +4795736091
nic-hdl:    TEO16-RIPE
mnt-by:     mnt-no-difi-1
created:    2019-01-08T08:28:48Z
last-modified: 2020-03-09T16:54:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]