| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATAXYA AS208069

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208069
as-name:    ATAXYA
remarks:    AtaxyaNetwork
org:      ORG-AA2315-RIPE
remarks:    --------------------------
remarks:
remarks:    *------------------------*
remarks:    * ~~ Transit ~~ *
remarks:    *------------------------*
remarks:
remarks:    --------------------------
import:     from AS41653 accept ANY
export:     to AS41653 announce AS-ATAXYA
remarks:    --------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2027 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2027 announce AS-ATAXYA
remarks:    --------------------------
remarks:
remarks:    *------------------------*
remarks:    * ~~ Peering ~~ *
remarks:    *------------------------*
remarks:
remarks:    --------------------------
remarks:    Want to peer ? Contact me !
remarks:    --------------------------
admin-c:    mc40833-RIPE
tech-c:     mc40833-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ataxya
created:    2019-10-08T06:09:53Z
last-modified: 2023-04-11T14:14:18Z
source:     RIPE
remarks:    --------------------------
sponsoring-org: ORG-HR96-RIPE

organisation:  ORG-AA2315-RIPE
org-name:    Cecile Morange
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    14 rue Jules Vanzuppe
address:    94200 Ivry-sur-Seine
address:    FRANCE
abuse-c:    ACRO27453-RIPE
mnt-ref:    MNT-ATAXYA
mnt-ref:    lir-be-hregibo-1-MNT
mnt-by:     MNT-ATAXYA
created:    2019-10-04T17:19:21Z
last-modified: 2023-04-06T20:52:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MORANGE Cecile
address:    14 rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine - FRANCE
phone:     +33639981721
nic-hdl:    MC40833-RIPE
mnt-by:     MNT-ATAXYA
created:    2019-10-04T17:11:11Z
last-modified: 2023-04-06T20:54:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]