| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-TELENERGO AS20804

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20804
as-name:    ASN-TELENERGO
org:      ORG-TS16-RIPE
descr:     ul. PERKUNA 47, WARSZAWA
descr:     POLAND
import:     from AS5617 action pref=70; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=85; accept ANY
import:     from AS44896 action pref=85; accept ANY
import:     from AS29535 action pref=85; accept ANY
import:     from AS50607 action pref=85; accept ANY
import:     from AS6777 action pref=85; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=85; accept ANY
import:     from AS56682 action pref=85; accept ANY
import:     from AS15169 action pref=85; accept ANY
import:     from AS21357 action pref=85; accept ANY
import:     from AS16138 action pref=85; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=85; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=85; accept ANY
import:     from AS8714 action pref=80; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=80; accept ANY
import:     from AS31210 action pref=85; accept ANY
import:     from AS8631 action pref=85; accept ANY
import:     from AS63293 action pref=85; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=60; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=85; accept ANY
import:     from AS47200 action pref=85; accept ANY
import:     from AS57734 action pref=85; accept ANY
import:     from AS57811 action pref=85; accept ANY
import:     from AS24115 action pref=85; accept ANY
import:     from AS16276 action pref=85; accept ANY
import:     from AS12741 action pref=85; accept ANY
import:     from AS52005 action pref=85; accept ANY
import:     from AS16509 action pref=85; accept ANY
import:     from AS8508 action pref=85; accept ANY
import:     from AS56630 action pref=85; accept ANY
import:     from AS59613 action pref=85; accept ANY
import:     from AS20717 action pref=85; accept ANY
import:     from AS209392 action pref=85; accept ANY
import:     from AS1121 action pref=85; accept ANY
import:     from AS22822 action pref=85; accept ANY
import:     from AS31500 action pref=85; accept ANY
import:     from AS50952 action pref=85; accept ANY
import:     from AS61968 action pref=85; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=85; accept ANY
export:     to AS24115 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS5617 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS44896 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS29535 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS50607 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS6777 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS24748 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS15169 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS21357 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS56682 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS16138 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS1299 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS6380 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS8714 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS6695 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS31210 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS8631 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS63293 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS3356 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS2914 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS47200 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS57734 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS57811 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS24115 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS16276 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS12741 announce AS-EXATEL-PL
export:     to AS52005 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS16509 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS8508 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS56630 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS59613 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS20717 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS209392 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS1121 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS22822 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS31500 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS50952 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS61968 announce AS-EXATEL-INT
export:     to AS6762 announce AS-EXATEL-INT
admin-c:    TNRG1-RIPE
tech-c:     TNRG1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS20804 BGP CUSTOMERS:
remarks:
remarks:    Community Action
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    20804:50 Set local pref 50 (e.g. for backup routes)
remarks:    20804:96 Don't advertise to global upstream providers
remarks:    20804:97 Don't advertise to polish upstream providers
remarks:    20804:98 Don't advertise to peering partners
remarks:    20804:99 Don't advertise anywhere
remarks:
remarks:    20804:100 Don't advertise to ORANGE POLSKA (POLPAK) [AS5617]
remarks:    20804:10x Prepend x times with AS20804 to ORANGE POLSKA (POLPAK) [AS5617]
remarks:
remarks:    20804:110 Don't advertise to INTERIA.PL [AS56682&AS16138]
remarks:    20804:11x Prepend x times with AS20804 to INTERIA.PL [AS56682&AS16138]
remarks:
remarks:    20804:120 Don't advertise to LIBERTY GLOBAL [AS6830]
remarks:    20804:12x Prepend x times with AS20804 to LIBERTY GLOBAL [AS6830]
remarks:
remarks:    20804:200 Don't advertise to EQUINIX WARSAW (former PLIX) members [AS24115]
remarks:    20804:20x Prepend x times with AS20804 to EQUINIX WARSAW ( former PLIX) [AS24115]
remarks:
remarks:    20804:210 Don't advertise to EQUINIX AMSTERDAM members [AS24115]
remarks:    20804:21x Prepend x times with EQUINIX AMSTERDAM [AS24115]
remarks:
remarks:    20804:220 Don't advertise to LINX LON1,2 members [AS8714]
remarks:    20804:22x Prepend x times with AS20804 to LINX LON 1,2 [AS8714]
remarks:
remarks:    20804:310 Don't advertise to GOOGLE GLOBAL CACHE [AS15169]
remarks:    20804:31x Prepend x times with AS20804 to GOOGLE GLOBAL CACHE [AS15169]
remarks:
remarks:    20804:320 Don't advertise to GOOGLE PEERING [AS15169]
remarks:    20804:32x Prepend x times with AS20804 to GOOGLE PEERING [AS15169]
remarks:
remarks:    20804:400 Don't advertise to TP-IX members [AS29535]
remarks:    20804:40x Prepend x times with AS20804 to TP-IX [AS29535]
remarks:
remarks:    20804:410 Don't advertise to AKAMAI CACHE [AS21357]
remarks:    20804:41x Prepend x times with AS20804 to AKAMAI CACHE [AS21357]
remarks:
remarks:    20804:420 Don't advertise to AS-DTEL-IX members [AS31210]
remarks:    20804:42x Prepend x times with AS20804 to AS-DTEL-IX [AS31210]
remarks:
remarks:    20804:430 Don't advertise to FACEBOOK-CACHE [AS63293]
remarks:    20804:43x Prepend x times with AS20804 to FACEBOOK-CACHE [AS63293]
remarks:
remarks:    20804:440 Don't advertise to VIX WIEDEN [AS1121]
remarks:    20804:44x Prepend x times with AS20804 to VIX WIEDEN [AS61121]
remarks:
remarks:    20804:450 Don't advertise to EDGIO LLNW [AS22822]
remarks:    20804:45x Prepend x times with AS20804 to EDGIO LLNW [AS22822]
remarks:
remarks:    20804:460 Don't advertise to MIX-IT [AS61968]
remarks:    20804:46x Prepend x times with AS20804 to MIX-IT [AS61968]
remarks:
remarks:    20804:470 Don't advertise to ACCN MAN SZCZECIN [AS209392]
remarks:    20804:47x Prepend x times with AS20804 to ACCN MAN SZCZECIN [AS209392]
remarks:
remarks:    20804:480 Don't advertise to CKPS SASK [AS8508]
remarks:    20804:48x Prepend x times with AS20804 to CKPS SASK [AS8508]
remarks:
remarks:    20804:490 Don't advertise to AMAZON CZECH REPUBLIC [AS16509]
remarks:    20804:49x Prepend x times with AS20804 to AMAZON CZECH REPUBLIC [AS16509]
remarks:
remarks:    20804:500 Don't advertise to NETIA S.A. [AS12741]
remarks:    20804:50x Prepend x times with AS20804 to NETIA S.A. [AS12741]
remarks:
remarks:    20804:510 Don't advertise to ONET [AS12990]
remarks:    20804:51x Prepend x times with AS20804 to ONET [AS12990]
remarks:
remarks:    20804:510 Don't advertise to KRK-IX [AS30876]
remarks:    20804:51x Prepend x times with AS20804 to KRK-IX [AS30876]
remarks:
remarks:    20804:600 Don't advertise to PIX/POZIX members [AS44896]
remarks:    20804:60x Prepend x times with AS20804 to PIX/POZIX [AS44896]
remarks:
remarks:    20804:70x Prepend x times with AS20804 to ARELION (former TELIA) [AS1299]
remarks:    20804:700 Don't advertise to ARELION (former TELIA) [AS1299]
remarks:
remarks:    20804:720 Don't advertise to TELECOM ITALIA SPARKLE members [AS6762]
remarks:    20804:72x Prepend x times with AS20804 to TELECOM ITALIA SPARKLE [AS6762]
remarks:
remarks:    20804:710 Don't advertise to THINX/ATMAN members [AS24748]
remarks:    20804:71x Prepend x times with AS20804 to THINX/ATMAN [AS24748]
remarks:
remarks:    20804:800 Don't advertise to DE-CIX Frankfurt members [AS6695]
remarks:    20804:80x Prepend x times with AS20804 to DE-CIX Frankfurt [AS6695]
remarks:
remarks:    20804:810 Don't advertise to AMS-IX members [AS6777]
remarks:    20804:81x Prepend x times with AS20804 to AMS-IX [AS6777]
remarks:
remarks:    20804:820 Don't advertise to DE-CIX-Duesseldorf members [AS56890]
remarks:    20804:82x Prepend x times with AS20804 to DE-CIX-Duesseldorf [AS56890]
remarks:
remarks:    20804:830 Don't advertise to DE-CIX-Munich members [AS47228]
remarks:    20804:83x Prepend x times with AS20804 to DE-CIX-Munich [AS47228]
remarks:
remarks:    20804:840 Don't advertise to DE-CIX-Hamburg members [AS43252]
remarks:    20804:84x Prepend x times with AS20804 to DE-CIX-Hamburg [AS43252]
remarks:
remarks:    20804:850 Don't advertise to OVH CLOUD [AS16276]
remarks:    20804:85x Prepend x times with AS20804 to OVH CLOUD [AS16276]
remarks:
remarks:    20804:860 Don't advertise to MELBICOM [AS56630]
remarks:    20804:86x Prepend x times with AS20804 to MELBICOM [AS56630]
remarks:
remarks:    20804:880 Don't advertise to GLOBAL-IX [AS31500, AS50952]
remarks:    20804:88x Prepend x times with AS20804 to GLOBAL-IX [AS31500, AS50952]
remarks:
remarks:    20804:910 Don't advertise to NTT Communication [AS2914]
remarks:    20804:91x Prepend x times with AS20804 to NTT Communication [AS2914]
remarks:
remarks:    20804:920 Don't advertise to MSK-IX members [AS8631]
remarks:    20804:92x Prepend x times with AS20804 to MSK-IX [AS8631]
remarks:
remarks:    20804:930 Don't advertise to LUMEN TECHNOLOGIES (former CENTURY LINK) [AS3356]
remarks:    20804:93x Prepend x times with AS20804 to LUMEN TECHNOLOGIES (former CENTURY LINK) [AS3356]
remarks:
remarks:    20804:940 Don't advertise to FRANCE-IX members [AS57734]
remarks:    20804:94x Prepend x times with AS20804 to FRANCE-IX [AS57734]
remarks:
remarks:    20804:950 Don't advertise to NIX.CZ members [AS47200]
remarks:    20804:95x Prepend x times with AS20804 to NIX.CZ [AS47200]
remarks:
remarks:    20804:960 Don't advertise to ATENDE SOFTWARE [AS57811]
remarks:    20804:96x Prepend x times with AS20804 to ATENDE SOFTWARE [AS57811]
remarks:
remarks:    20804:970 Don't advertise to EQUINIX FRANKFURT/MAIN members [AS24115]
remarks:    20804:97x Prepend x times with EQUINIX FRANKFURT/MAIN [AS24115]
remarks:
remarks:    20804:990 Don't advertise to NETNOD AG STOCKHOLM members [AS52005]
remarks:    20804:99x Prepend x times with AS20804 to NETNOD AG STOCKHOLM [AS52005]
remarks:
remarks:    20804:870 Don't advertise to GIGANET IXN members [AS59613]
remarks:    20804:87x Prepend x times with AS20804 to GIGANET IXN [AS59613]
remarks:
remarks:    20804:890 Don't advertise to DE-CIX-Marseille members [AS20717]
remarks:    20804:89x Prepend x times with AS20804 to DE-CIX-Marseille [AS20717]
remarks:    ***********************************************
remarks:    20804:666 - blackhole (discard) traffic
remarks:    ***********************************************
remarks:    Customer traffic engineering communities - Blackhole
remarks:    Traffic destined for any prefixes tagged with this
remarks:    community will be discarded at ingress to the Exatel
remarks:    network. The prefix must be one permitted by the
remarks:    customer's existing ingress BGP filter. Exatel will accept only
remarks:    /32 prefix with this community
remarks:    ***********************************************
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    All RFC1997 communities are supported.
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    general information and customer care mailto:bok@exatel.pl
remarks:    peering and BGP issues - mailto:bgp@exatel.pl
remarks:    abuse and bug reports - mailto:abuse@exatel.pl
remarks:    registry contact - mailto:registry@exatel.pl
remarks:    ***********************************************
created:    2002-08-29T08:21:34Z
last-modified: 2024-03-06T11:31:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS16-RIPE
org-name:    Exatel S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Perkuna 47
address:    04-164
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48223406050
fax-no:     +48223406022
admin-c:    IG346-RIPE
abuse-c:    AE3653-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2004-04-17T11:48:12Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TELENERGO CORE IP NETWORK ADMINISTRATORS
address:    Exatel S.A.
address:    ul. Perkuna 47
address:    04-164 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 (22) 340 6050
fax-no:     +48 (22) 340 6363
remarks:    trouble: general information and customer care - mailto:bok@exatel.pl
remarks:    trouble: peering and BGP issues - mailto:bgp@exatel.pl
remarks:    trouble: abuse and bug reports - mailto:abuse@exatel.pl
remarks:    trouble: registry contact - mailto:ripe@exatel.pl
remarks:    Exatel Looking Glass: http://lg.exatel.pl/lg
admin-c:    IG346-RIPE
tech-c:     IG346-RIPE
tech-c:     BP379-RIPE
tech-c:     ML4998-RIPE
tech-c:     JM2846-RIPE
tech-c:     RA9071-RIPE
nic-hdl:    TNRG1-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2002-11-27T16:48:25Z
last-modified: 2017-10-17T08:49:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]