| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATAMAX-HOSTING-AS AS207998

as-block:    AS207421 - AS208187
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-26T16:18:11Z
last-modified: 2023-07-26T16:18:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS207998
as-name:    DATAMAX-HOSTING-AS
org:      ORG-DAC3-RIPE
import:     from AS202177 accept ANY
export:     to AS202177 announce AS207998
import:     from AS199381 accept ANY
export:     to AS199381 announce AS207998
admin-c:    AC16728-RIPE
tech-c:     AC16728-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2019-10-18T10:56:11Z
last-modified: 2020-11-16T17:54:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-DAC3-RIPE
org-name:    DATAMAX Artur Cebula
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Olimpijczykow 8
address:    46-053 Chrzastowice
abuse-c:    ACRO20877-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2011-01-24T11:37:53Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Cebula
address:    ul. Olimpijczykow 8
address:    46-053 Chrzastowice
mnt-by:     ART-COM-MNT
phone:     +48669516111
nic-hdl:    AC16728-RIPE
created:    2011-01-24T11:41:36Z
last-modified: 2018-12-06T08:03:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]